Regulamin

Wszystkie produkty wiklinowe są robione ręcznie, w związku z czym mogą się nieznacznie różnić odcieniem, splotem lub rozmiarem (+/- 3 cm) od towarów zamieszczonych na zdjęciach.

 • Złożone zamówienie zrealizowane zostanie natychmiast w miarę posiadanych stanów magazynowych.
 • O ewentualnym braku na stanie jakiegokolwiek z zamawianych towarów, powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej.
 • W razie braku możliwości nabycia konkretnej pozycji zostanie zamawiającemu zaproponowany inny towar.
 • Ostateczną decyzję w każdym przypadku podejmie zamawiający poprzez złożenie dodatkowego zamówienia uzupełniającego lub rezygnację.
 • Dostawa zamówionych towarów nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS - w kraju, Poczty Polskiej lub innych firm spedycyjnych - za granicą.
 • W przypadku zamówienia większej ilości towarów lub towarów o rozmiarze przekraczającym gabaryt przesyłki ustalony przez firmę kurierską (patrz Koszty dostawy), koszt przesyłki naliczany będzie indywidualnie dla konkretnego zamówienia . O możliwej dopłacie klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.
 • Realizujemy tylko te zamówienia, w których zamawiający poda swój numer telefonu. Numer ten będzie umieszczony na paczce, aby umożliwić kurierowi kontakt w razie nie zastania zamawiającego pod wskazanym adresem.
 • W niektórych przypadkach dotyczących dostaw na terenie miasta Wrocławia, przesyłka o wymiarach przekraczających standard (2*najkrótszy bok) + (2*średni bok) + (1*najdłuższy bok) < 300 cm może być doręczona naszym transportem za 50 zł.
 • Do każdej dostawy dołączona będzie faktura VAT (dla osób fizycznych) lub faktura VAT (dla podmiotów gospodarczych – płatników VAT) zgodnie z życzeniem zawartym w zamówieniu.
 • Płatność za zamówiony towar dla kontrahentów krajowych nastąpi w formie przedpłaty lub za pobraniem na rachunek bankowy. Kwota pobrania uwzględniać będzie wartość przesyłki wraz ze zryczałtowaną opłatą kurierską. Opłata kurierska obejmuje wagę paczki, ubezpieczenie i usługę przekazania pobrania na rachunek bankowy.
 • Płatność za zamówiony towar dla kontrahentów zagranicznych nastąpi w formie przedpłaty na rachunek bankowy. Koszt przesyłki przy przedpłacie przelewem/kartą jest nieznany ostatecznie do czasu wystawienia nam faktury VAT: pobieramy przedpłatę w wys. 175 zł, a po wystawieniu faktury VAT zwracamy nadwyżkę. 
 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
  1.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 1.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  1.1.1. pisemnie na adres: Paragraf s.c., ul. Jarzynowa 20, 52-214 Wrocław;

  1.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wikliniarnia.pl;

  1.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1.2.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

  1.2.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  1.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  1.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  1.5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Paragraf s.c., ul. Jarzynowa 20, 52-214 Wrocław.

  1.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  1.7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

  1.7.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  1.7.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

  1.7.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  1.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1.8.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Dd dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. 

Polityce Prywatności informujemy o zasadach przetwarzania tych danych przez wikliniarnia.pl oraz o przysługujących w związku z tym prawach.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl